Những Idol sao Hàn sở hữu … rốn đẹp nằm top

do web Bada đưa ra dựa theo tiêu chí rốn sâu, nhìn từ phía trước rốn, ở hai bên bụng có hai phần lõm vào đối xứng nhau, khoảng cách dưới ngực đến phần rốn tương đối.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *